Deze website maakt gebruik van cookies, waarbij o.a. bezoekersstatistieken gemeten worden. Meer info Niet meer tonen

Privacy policy

1. Algemeen
Finweb bvba, met maatschappelijke zetel te 8800, Roeselare, Guido Gezellelaan, 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer BE 0562.833.095 (hierna vermeld als Finweb), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.waardebonshop.be.

Finweb leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
2. Persoonsgegevens die verzameld worden
2.1. De gegevens die u ons meedeelt
In het aanmeldingsformulier op onze website (als klant):
voornaam, naam, adres, e-mailadres, geslacht (firma: juridische vorm, BTW-nummer).

In het aanmeldingsformulier op onze website (als handelaar):
handelsnaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, BTW-nummer, IBAN, BIC.
2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Finweb en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website.

Het gaat om:
  1. het TCP/IP adres,
  2. het type en de versie van uw navigatiesysteem en
  3. de laatst bezochte internet pagina.
2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Finweb aan Finweb dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.
3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verzameld om:
  • u de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
  • marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
  • informatie te verstrekken, een e-mail te verzenden met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;
  • de technische administratie van de website te beheren;
  • na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Finweb hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan .
3.3. Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
4. Doeleinden van de verwerking
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Finweb.
5. Recht van toegang en verbetering
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U is geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Finweb mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Finweb.
6. Recht van verzet
U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan . U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Finweb heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Finweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Finweb houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Finweb niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Finweb. Finweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Finweb raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.
8. Cookies
8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via .
8.2. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.
8.3. Soorten cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door waardebonshop.be).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd, zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten.

Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
8.4. Uw toestemming
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden, hetgeen u kunt via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u de volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
8.5. Uw browserinstellingen veranderen
Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.
8.6. Meer informatie over cookies
Informatie over cookies
Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/
Internet Advertising Bureau
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kunt terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/
8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.waardebonshop.be?
Functionele cookies
Naam Domein Doel Geldigheid
waardebonshop waardebonshop.be accountgegevens, winkelmandje, bestelling, zoektermen, categorie, locatie, vorige/huidige pagina 1 uur
Niet-functionele cookies
Naam Domein Inhoud en doel Geldigheid
_ga waardebonshop.be Google Analytics tracking cookie 2 jaar
_gat_UA-XXXXXXXX-X waardebonshop.be Google Analytics tracking cookie 10 minuten
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.
10. Aanvaarding
Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat Finweb uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.